Rusza drugi nabór innowacyjnych pomysłów na usługi opiekuńcze dla osób zależnych

2017-10-10

DGA S.A. jako realizator projektu "Inkubaot Innowacji Społecznych Wielkich Jutra" serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w drugim naborze innowacyjnych pomysłów na usługi opiekuńcze dla osób zależnych. Szczegóły znajdą Pańtwo w ogłoszeniu o naborze. Zapraszamy również na stronę projektu www.inkubatorwielkichjutra.pl.

WYNIKI OCENY ETAPU II: druga ocena formalna w projekcie "Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra"

2016-11-28

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny ETAPU II (druga ocena formalna), w ramach którego weryfikowane były wszystkie te pomysły, które pomyślnie przeszły poprzedni proces oceny, tj. w ETAPIE I.

Wyniki I etapu oceny aplikcji w projekcie "Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra"

2016-10-20

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny: ETAP I (ocena formalna) dotyczącej aplikacji złożonych w pierwszym naborze, tj. VII - IX.2016 r., w ramach Projektu "Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra" (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych).

Ruszył nabór innowacyjnych pomysłów na usługi opiekuńcze dla osób zależnych

2016-07-27

DGA S.A. jako realizator projektu "Inkubaot Innowacji Społecznych Wielkich Jutra" serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w naborze innowacyjnych pomysłów na usługi opiekuńcze dla osób zależnych. Szczegóły znajdą Pańtwo w ogłoszeniu o naborze. Zapraszamy również na stronę projektu www.inkubatorwielkichjutra.pl.

Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra - informacja o projekcie

 

Wsparcie udzielane jest w ramach Projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych) wdrażanego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje
społeczne), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Projekt jest realizowany od 1 marca 2016 r. do 31 grudnia 2018 r., na terenie całej Polski.

Wsparcie finansowe w wysokości do 50 000,00 zł, jak również merytoryczne i organizacyjne na innowacyjne narzędzia, metody lub rozwiązania dotyczące usług opiekuńczych dla osób zależnych. Wsparcie takie otrzyma 45 najlepszych pomysłów, spośród których 9 przygotowanych zostanie do wdrożenia na szeroką skalę.

Uczestnikiem Projektu może być każdy, zarówno osoba indywidualna, jak i podmiot, mający pomysł na innowację społeczną dotyczącą usług opiekuńczych dla osób zależnych.

Wkrótce zostanie uruchomiona strona projektu pod adresem www.inkubatorwielkichjutra.pl.

Odpowiedzi na pytania udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 09.00 do 16.00 w Biurze Projektu przy ul. Towarowej 35 w Poznaniu, pod nr tel.: 505 820 079 lub adresem e-mail: biuro@inkubatorwielkichjutra.pl.