Zapytania ofertowe

 

2018-06-28

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z informacją o wyniku postępowania na przeprowadzenie pośrednictwa pracy w ramach Projektu „PRACA W CENTRUM – program typu outplacement w województwie łódzkim”, który 4 sierpnia 2016 r. rekomendowany został do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X. Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.2. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw, Poddziałanie X.2.2. Wdrożenie programów typu outplacement, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informujemy, że najkorzystniejsza oferta została złożona przez Panią Martę Stec - Pawlak

2018-06-25

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie Pośrednictwa w ramach Projektu PRACA W CENTRUM - program typu outplacement w województwie łódzkim.

Termin składania ofert - 28.06.2018 godzina 12:00